การอ่านข้อมูลใน ROM Memory ที่ต้องการ

  • เพื่อหลังจากอ่านเสร็จ เราก็จะสามารถบันทึกข้อมูลนั้นๆ เก็บไว้เป็นต้นฉบับที่ดีของเรา เพื่อใช้แก้ปัญหากับอุปกรณ์ที่เป็นยี่ห้อ รุ่นเดียวกันได้นะครับ
  • สมมุติว่าต่อนี้ ผมกำลังจะเขียนข้อมูลลง ROM Memory เบอร์ EN29F002? ยี่ห้อ EON ซึ่งเป็น ROM BIOS ของเครื่องคอมฯแบบ PC ผมก็นำเจ้าไอซีรอม ซึ่งเป็นตัวถังแบบ PLCC 32 (ไม่ใช่ Firmware Hub )? ใส่ลงไปในซ๊อคเก็ตแบบ PLCC 32 ตามรูป และจากนั้นผมก็คลิ๊กไปที่ Device Select

pcb50

flash1

flash2

รูปด้านบนนี้ ให้คลิ๊กตามหมายเลข? 1 2 3 4 เลยนะครับ เพื่อเป็นการเลือก Device ROM memory ยี่ห้อ และเบอร์ (อาจใช้เบอร์ใกล้เคียงได้) ก่อนเป็นอันดับแรก อาจไม่ตรงเบอร์ก็ได้นะครับ

flash31

รูปด้านบนนี้ เราจะทำการตรวจ ROM ID โดยการคลิ๊กที่ตำแหน่ง 5 จากนั้นจะได้รูปดังตำแหน่งที่? 6? และตำแหน่งของ Dip Switch จะเปลี่ยนแปลง ให้เราปรับ Dip Sw .ที่ตัวเครื่อง Copy ROM ให้เหมือนตามแบบที่ปรากฎในหน้าต่างของ Software? เสร็จแล้วคลิ๊กที่ ตำแหน่งที่ 8 เป็นการ Read Chip (อ่านข้อมูลในROM)

flash51

รูปด้านบน? โปรแกรมกำลัง Read Chip?? ให้รอจนกว่า ครบ 100 %? จากนั้นให้คลิ๊กไปที่ ตำแหน่งหมายเลข 9 (buffer) ถ้าใน Chip นั้นมีข้อมูลที่บรรจุอยู่ ก็จะสามารถเห็นเลขฐานสิบหกได้ในตำแหน่งที่? 10 ครับ

flash6

จากนั้นให้กดเพือทำการบันทึกข้อมูลที่อ่านได้เก็บไว้ โดยคลิ๊กที่ตำแหน่งที่ 11 แล้วก็เซฟเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ได้เลย โดยมันจะมีนามสกุลเป็น .bin ครับ

ตัวอย่าง Device ID ที่อยู่ในชุดโปรแกรม Flash ที่มีใช้

ตัวอย่างด้านล่าง Device ID? 93C06 หรือในกลุ่ม 93Cxx ก็ใช้ได้ครับ

93c06

ตัวอย่างด้านล่าง Device ID? 24C08 หรือในกลุ่ม 24CXX ก็ใช้ได้นะครับ

24c08

ตัวอย่างด้านล่าง Device ID? 93C06,93C56 หรือในกลุ่ม 93Cxx? 8 bit, 16 bit ก็ใช้ได้นะครับ

Datasheet ของเบอร์นี้คลิ๊กอ่านได้ที่นี่เลยครับ

93cxxอ่านขั้นตอนการโปรแกรมรอมต่อได้ที่นี่ครับ