• cystal 14.3 MHz จะสร้างความถี่จ่ายให้แก่ IC Clock gererator เพื่อกระจายความถี่ที่แยกย่อยออกไปเลี้ยงยังตัววงจรในส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ cystal ป้อนโดยตรง? ในตัว cystal จะเป็นแค่ตัวสังเคราะห์ความถี่ตามระบุที่ตัวมันออกไปป้อนให้แก่ IC ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้? เช่น clock generator ที่จะใช้ cystal 14.3 MHz. (ดูเรื่อง cystal,clockgenerator ในบทความที่ผมได้เขียนๆไว้เพิ่มเติมนะครับ) IO controller ใช้ cystal 32.768 MHz ,เป็นต้น

  • ดูกันไว้ว่า การตรวจวัดความถี่ของcystal นั้นจะทำให้เราได้ข้อสรุปว่า ขณะนั้น cystal ได้ทำงานแล้ว? และได้ความถี่ตรงตามที่ระบุ? เอาง่ายๆว่า อุปกรณ์ทุกๆชนิดนั้น ต้องอาศัยสัญญาณนาฬิกาในการทำงานแทบทั้งสิ้น? การนำภาพของการวัดความถี่ของ cystal 14.3 MHz มาแสดงนี้ ไม่ใช่ว่าจะทำให้ให้เพื่อนๆไม่ได้รับความรู้ใดๆ?? แต่ผมอาจถามกลับไปยังเพื่อนๆว่า ทราบได้ว่าไรว่า cystal 14.3 MHz ทำงานแล้ว ?วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทราบได้อย่างชัดเจนเลยก็คือต้องใช้ออสซิลโลสโคปเป็นตัวตัววัดไงครับ?? ดังนั้น? การซ่อมโน๊ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ที่อาศัยความถี่ในการทำงานนั้น?? เพื่อนๆจะต้องมีออสซิลโลสโคป? หรือ เจ้า สโคป นี้แหละไว้ใช้งานอีกเครื่องหนึ่งไงครับ…

ที่นี้ใครที่เคยพูดไว้ว่ามันไม่มีความจำเป็น? มันไม่สำคัญ ต้องไปวัดทำไม มันไม่ใช่ตำแหน่งวัด ตำแหน่งตรวจเช็ค เอามาเขียนไว้ทำไม? …คุณก็พิจารณาเอาเอง ว่า วันนี้คุณได้นำสิ่งที่ผมพูดไปพูดต่อด้วยหรือเปล่า…ผมฝากไว้เท่านี้ นะครับเพื่อนๆ