ลักษณะอาการ

  • เสียบไฟจากอะแดปเตอร์เข้าบอร์ดแล้ว ไม่มีไฟสถานะเกิดขึ้นในตำแหน่ง led1 (ซึ่งปรกติจะต้องติดสว่างเป็นแสงสีขาว)  ไม่สามารถกดสวิทช์ เพื่อให้เครื่องทำงานได้

การวิเคราะห์อาการเสีย

  •  ทำการถอดขั้วไฟจากอะแดปเตอร์ ,  CPU , RAM ,Wireless card ออกให้หมดก่อนซ่อมทุกครั้ง
  • ทำการวัดไฟเลี้ยงวงจรที่ตำแหน่งขั้ว Adaptor  PCN2 บนเมนบอร์ด ควรมีไฟเลี้ยงวงจร 19 โวลท์
  • ทำการวัดไฟ B+ ที่ D ของ Q1 ในชุดภาคไฟของวงจร ควรมีไฟเลี้ยง 19 V.DC
  • ทำการวัดไฟชุด System power ที่ตำแหน่ง PC153 (3.3V.) , และ PC158 (5.0V.DC)
  • หากไฟในตำแหน่งต่างๆที่แนะนำมีไฟมาเลี้ยง และทำงานตามที่ระบุแล้ว  ให้ลองสำรวจหาตัวร้อน ตัวช้อต ตัวไหม้  คราบน้ำ ความชื้น อ๊อกไซด์ ฯลฯ ให้ทั่ว โดยละเอียด

 

**สนใจเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค แบบเจาะลึกในวงจร วิเคราะห์อาการเสียและซ่อมบอร์ดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องส่งต่อให้ใครซ่อมให้อีกต่อไป  ลงทะเบียนเรียนกับเราได้ที่นี่***