• สวัสดีตรับ? เพื่อนๆ วันนี้ ผมคิดว่า การที่ผมจะนำความรู้ที่เกี่ยวกับโน๊ตบุ๊คมานำเสนอนั้น ก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้เกิดความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล? กล่าวคือให้ข้อมูลหลายๆอย่างมาอยู่ในที่เดียวกันเลยก็จะเป็นการดีนะครับ?? ดังนั้น? ในการนำเสนอบล๊อกไดอะแกรมของชิฟเซ็ท นี้ ก็ถือเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ทุกท่านสามารถค้นหาได้จากผู้ผลิตชิฟรายนั้นๆได้อย่างง่ายได้
  • แต่ผมมีความมุ่งหวังที่จะหยิบยกเจ้าชิฟเซ็ทชุดนี้ของ sis , via , intel หรือยี่ห้ออื่นๆที่อยู่ในตัวเครื่องโน๊ตบุ๊คนั้นๆ ออกมานำเสนอแนะให้รับรู้ไว้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับ

chip-diagam

โครงสร้างการทำงานของชิฟเซ็ทชุดนี้? ก็ไม่แตกแต่งไปจากชิฟเซ็ทยี่ห้ออื่นๆ มากนัก? หลักๆ ก็คือว่าการทำงานของชิฟเซ็ทในโครงสร้างนี้? จะแบ่งออกเป็นส่วนเหนือ และส่วนใต้

ชิฟเซ็ทในส่วนเหนือ

  • จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ด้านความเร็วสูง? ซึ่งได้แก CPU , RAM , VGA?? เราจะเห็นว่า ตามรูป SIS 672FX จะมีการโยงไปยังอุปกรณ์รอบข้าบงทางด้านบน? ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นรูปไอคอนของอุปกรณ์นั้นๆ? ทำให้เพื่อนๆ มีความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ

ชิฟเซ็ทในส่วนใต้

  • จะทำหน้าที่ที่เหลือในเรื่องการควบคุมการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านความเร็วที่ไม่สูงมากนัก? ซึ่งถ้าเพื่อนๆ ดูจากรูป จะเห็น SIS 968 จะมีการโยงไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น HardDisk, Floppy Drive Network Card , Sound และอื่นๆ? โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะมีชิฟควบคุมการทำงานแยกย่อยไปตามความสามารถและชนิดของอุปกรณ์นั้นๆเองนะครับ? แต่จะต้องเข้ามาเชื่อมต่อกับเจ้าชิฟส่วนใต้ในที่สุด? เพื่อจะได้เชื่อมโยงติดต่อไปยังชิฟส่วนเหนือ เมื่อเวลามีการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองครับ