• เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็ว่าได้นั่นก็คือ BGA Rework ซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้ความร้อนกับชิ้นอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจะอบความร้อน ในการจะยกชิพอุปกรณ์ประเภท BGA นั้นออก หรืออาจจะทำการวางชิพ BGA ลงไปใหม่  ซึ่งจะทำให้การวางชิพเหล่านั้นเกิดความสะดวก และปลอดภัย(ถ้าควบคุมความร้อนเป็นนะครับ)
  • ลักษณะของเครื่องที่ใช้ๆ กันก็มีมากมาย แต่ะที่นิยมๆ กันก็เห็นจะเป็นรุ่นที่จะต้องมี แผ่นความร้อน IR , หัวลมร้อนล่างบน (Nozzle) ที่จะทำหน้าที่ในการให้ความร้อนกับจุดที่เราจะถอด ยก เปลี่ยน ชิพ นั้นๆ   ถ้าใช้ความร้อนไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้บอร์ดโน๊ตบุ๊คเกิดการพอง โกร่ง หรือไหม้   แต่ถ้าหากให้ความร้อนในอุณหภูมิที่ต่ำ  ก็จะทำให้การถอด ยก ชิพ ทำได้ยาก  และถ้าหากผู้ทำไม่มีทักษะที่ดีพอ ก็อาจจะทำให้ลายปริ้นใต้ตัวชิพขาดหายไปซึ่งจะทำให้การซ่อมเป็นไปได้ยกมากขึ้น  ดังนั้น ถึงเครื่องมือจะดี  แต่ถ้าผู้ใช้ขาดความชำนาญ ขาดทักษะ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า ที่จะเกิดประโยชน์ต่องานซ่อม

 

 

RP-0505 RP-0503

RP-0501 RP-0500 RP-0499 RP-0498

  • ในคุณสมบัติของเครื่องก็จะมีคล้ายๆ กัน เครื่องใหญ่ เครื่องเล็ก  ต่างกันที่ขนาด ฟังก์ชั่น  กำลังไฟ  เครื่องที่มีกำลังไฟมากๆ ก็จะทำให้การถอดยกชิพออกได้แบบง่ายขึ้น เพราะความร้อนจะจัดหน่อย  แต่ถ้าเครื่องขนาดเล็ก ก็ใช่ว่าจะยก ถอด ชิพ ไม่ได้เลยทีเดียว  เพราะดังที่กล่าวไว้ว่า  จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ที่ดีมากๆ ในระดับนึงเลยหละครับRP-0496 RP-0494 RP-0493 RP-0492 RP-0491 RP-0490 RP-0489 RP-0488 RP-0487