• ครับเพื่อนๆ วันนี้ ผมขอนำเสนอเกี่ยวกับ ตัวอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คต่อนะครับ  เจ้า adaptor นี้ ก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับวงจรสวิชชิ่ง พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วๆไปนั่นเอง  อุปกรณ์ที่ใช้อาจเล็กลงบ้าน ตามลักษณะของแพ็คเก็จในการบรรจุนะครับ  แต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้ด้านการซ่อมสวิชชิ่งมบ้างแล้ว  บทความนี้ก็จะช่วยทำให้การพิจารณาในตำแหน่งเสียในการซ่อม ทำได้ง่ายขึ้นครับ
  • ก่อนอื่นเรามารู้จัก หลักการทำงานของวงจรสวิทชิ่ง กันก่อนแล้วกันครับ

 

adaptor11

  1. ทางเข้าไฟเป็น Input 220 V.AC(กระแสสลับ) จะผ่านวงจร Filter เช่น Coil(ขดลวดทองแดง) เพื่อกรองกระแสไฟให้มีความเรียบไม่ให้มีสัญญาณรบกวนต่างๆ เข้าไปรบกวนการทำงานในวงจร
  2. วงจรเร็กติไฟล์ (Rectifier)  เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ให้กระแสไฟที่เป็นชนิดกระแสสลับ 220 V.AC ถูกเปลี่ยนเป็นกระแสตรงไฟตรง 310 V. DC จะสูงกว่า AC.=1.141 เท่า และมีขั้วบวก ลบแน่นอน)  ในวงจรจะนิยมใช้ไดโอดบริดจ์ ซึ่งจะนำไฟ AC  สองเส้นเข้าที่ขาในตำแหน่ง AC จะ จะได้กระแสไฟตรง DC ออกทาง ด้านซ้ายและขวาและตัว Bridge Diode นี้
  3. วงจรฟิลเตอร์ (DC Fllter) กระแสไฟตรง  วงจรในส่วนนนี้จะมีแรงเคลื่อนที่สูง คืออยู่ที่ประมาณ  310 โวลท์ดีซี 310V.DC เพื่อให้กระแสไฟตรงตรงตำแหน่งนี้ทำงานได้ราบเรียน,และนิ่ง เพื่อนำไปใช้กับ Power Transistor
  4. พาวเวอร์ ทรานซิสเตอร์ (Power Transistor) เป็นวงจรส่วนที่จะนำไฟ หลังจาก Filter ในข้อ 3. แล้ว  มาทำการสวิทช์ที่ความถี่สูง  กล่าวคือจะทำให้ Transistor มีการทำงานเปิดปิดให้กระแสไฟไหล เข้า ออก ในช่วงเวลา 1 วินาที เป็นจำนวนหลายๆครั้ง เช่น 300000 ครั้งต่อวินาที (300 KHz) เป็นต้น
  5. หม้อแปลง สวิทชชิ่ง (Switching Transformer)  เป็นหม้อแปลงไฟที่ทำงานร่วมกับ Power Transistor ตามข้อ 4   เมื่อ Transistor On มีกระแสไฟไหล ก็จะไหลผ่านสู่ขวดลวดทางด้าน Primary ของหม้อแปลง ครบวงจรที่ กราวด์ เพื่อให้ขวดลวดมีสนามแม่เหล็ก  และเมื่อ Transistor Off กระแสหยุดไหล ขดลวดของหม้อแปลงก็จะคลายตัว และเกิดมีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กข้ามฝั่งไปยังชุด Secondary  ซึ่งเป็นผลให้มีกระแสไฟไหล **กระแสไฟที่ผ่านออกจากขดลวดด้าน Secondary จะเป็นชนิด AC ไฟต่ำเพื่อนำไปเตรียมใช้ให้กับอุปกรณ์ต่อๆไป component

รูป Block Diagram ของวงจรสวิชชิ่ง พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับอะแดปเตอร์

หลักการทำงาน วงจรสวิทชชิง

  1. วงจรเรียงกระแส และกรองแรงดัน (Rectifier & Filter) วงจรชุดนี้ จะทำงานด้านไฟต่ำแล้วนะครับ เนื่องจากเป็นชุดที่ทำงานต่อจากขด Secondary ของหม้อแปลงสวิชชิ่ง   วงจรนี้  จะทำหน้าที่ในการจัดเรียงกระแสไฟสลับ ให้เป็นกระแสไฟตรงและพร้อมทั้งกรองกระแสไฟให้เรียบ  โดยหลักการเช่นเดียวกันกับ Filter รูปแบบอื่นๆ
  2. วงจรควบคุม (Control) ในส่วนของวงจรนี้ จะมี IC ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ กระแสไฟทางออกที่จะไปเลี้ยงวงจร อุปกรณ์ (โหลด) ซึ่ง IC นี้ จะส่งคำสั่งไปควบคุม วงจร Transistor Switching  ให้รักษาระดับการทำงานให้คงที และหรือ ชดเชยให้ทาง Output ได้แรงไฟ และกระแสไฟที่คงที่ตลอดเวลา    หน้าที่ที่เห็นๆอีกกรณีก็คือ ถ้าทางโหลด หรืออุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟนี้  เกิดช้อตขึ้น  วงจรควบคุม ก็จะสั่งให้ส่วนการสวิชทชิ่ง ตัดการทำงานได้  ซึ่งจะมีผลให้วงจรปลอดภัยนั่นเอง
  3. โหลด (Load) เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่นำกระแสไฟไปใช้งานนั่นเองครับ

ท้ายนี้ ผมขอทิ้งเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อน  เพราะผมเน้นไปที่รูปในการแสดงตำแหน่งเสียให้เห็นนะครับ  สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ผมจะพูดต่อไป ก็ให้เพื่อนๆตามในบทความที่เกี่ยวกับ ความรู้ด้านสวิชชิ่ง พาวเวอร์ซัพพลาย นะครับ