• สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจในบทความด้านการเป็นช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คทุกท่าน สำหรับวันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับเรื่องของการที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ถูกตรวจสอบโดยไบออส ซึ่งหมายความถึ่งว่า ตัวฮาร์ดดิสก์เอง หรือตัวเมนบอร์ดเองเป็นตัวปัญหาในลักษณะอาการตรงนี้

ในการตรวจซ่อมเรามีวิธีดำเนินการดังนี้

 • เปลี่ยนตัวฮาร์ดดิสก์ ใหม่ เพื่อทดสอบการทำงานแบบพื้นฐานที่สุด เลือกความจุของ harddisk ที่มีขนาดใกล้เคียงไม่สูงเกินจากเดิมมากนัก (เนื่องจากเมนบอร์ดบางเครื่องไม่สามารถตรวจสอบ หรือ detect Harddisk ที่มีขนาดความจุสูงๆได้
 • เข้าสู่เมนูของไบออส เพื่อทำการปรับเปลี่ยนค่าในหัวข้อที่เกี่ยวกับตัวฮาร์ดดิสก์ หรือ อาจทำการเลือกเมนูที่เป็น Load Default ก็ได้

โดยพื้นฐานหากได้ทดลองทำ เพื่อดูทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นกันแล้ว  ก็มาดูในส่วนของวงจรของตำแหน่งนี้กันครับ

HDD-Con

ในส่วนของการตรวจซ่อมวงจรในภาคนี้  เราจะเห็นจากวงจรว่า มีจำนวนขา 22ขาด้วยกัน  แต่ถ้าเรามองให้ละเอียด  เราจะเห็นว่า มีขา เพียงไม่กี่ขาเองที่ใช้งาน  นั่นหมายถึงว่า ขาต่างๆที่มากมายนั้น มันเป็นขาที่มีการต่อเชื่อมกันอยู่ เช่น

 • ขา 1,4,7 เป็นขากราวด์ของวงจร(ground)
 • ขา 2,3 เป็นขาสัญญาณ TX +,-
 • ขา 5,6 เป็นขาสัญญาณ RX +,-

HDDCon-CQ40

 • ขา8,9,10 เป็นขาไฟ 3.3V HDD
 • ขาที่ 11,12,13 เป็นขากราด์ของวงจร
 • ขาที่ 14,15,16 เป็นขาไฟ 5 V
 • ขาที่17 , 19 เป็นขากราวด์
 • ขาอื่นๆ นอกจากนี้ เป็นขาที่ยังไม่ได้นำมาใช้งานในวงจรของโน๊ตบุ๊คในตำแหน่ง Hard Disk Connector นี้ครับ

วงจรไฟเลี้ยงของ HDD Connector

ชุดไฟเลี้ยง 5V. พร้อมวงจร Filter

HDD 5V CQ40

ชุดไฟเลี้ยง 3.3 V พร้อมวงจร Filter

HDD 3V CQ40

วงจรชุดไฟเลี้ยงของ HDD สำหรับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

HDD Pwr Dell

หลักการทำงานของชุดวงจร HDD PWR

ตำแหน่งตรวจเช็ค

 • ได้แก่  HDD_EN คำสั่งที่จะไปทำการไบอัส FetQ34A ที่ขา G
 • ไฟชุด 3.3V_ALW2 ขา D ของ Q34A
 • ไฟชุด 15V_ALW ขา D ของ Q34B
 • ไฟชุด 5V_ALW ขา D ของ Q32 ซึ่งเป็นส่วนสวิทช์ที่จะทำให้ไฟ 5V_HDD ออกไปเลี้ยงวงจร ของ HDD
 • ไฟชุด 3.3V ALW ขา D ของ Q117 ซึ่งเป็นส่วนสวิทช์ที่จะทำให้ไฟ 3.3V_HDD ออกไปเลี้ยงวงจรของHDD

ดั้งนั้น กรณีของไฟในตำแหน่ง 3.3/5V HDD ไม่ออก หรือมีไม่ครบตำแรงไฟระบุ

 • เราควรจะต้องไปทำการตรวจเช็กที่ตำแหน่งต่างๆข้างน้นก่อน  เพื่อดูความพร้อมของ ไฟในทุกตำแหน่งว่ามารอพร้อมแล้ว  และค่อยดำเนินการในขั้นต่อไป
 • อย่าลืมว่า การทำงานของ Fet ต่างๆทุกชนิด  ถ้ามีไฟมารอแล้ว จะต้องมีคำสั่ง  (คำสั่งอาจเป็นไฟ หรือ สัญญาณก็ได้) มันถึงจะทำให้ ขาD-S, หรือ ขา S-D ทำงาน ได้  ซึ่งก็จะทำเกิดการครบวงจรนั่นเอง
 • การครบวงจร…อาจเป็นการที่ D-S ,S-D ต่อถึงกันและกระแสไหลลงกราวด์ไป    หรืออาจทำให้กระแสไหลผ่านไปยังอีกชุดวงจรนึง ก็ได้  ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรครับ