• เพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจในการเรียนรู้ด้านการเป็นช่างซอมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คทุกท่าน สำหรับวันนี้ขอนำความรู้ที่เกี่ยวไอซีภาคไฟชุด 3.3-5 โวลท์มานำเสนอต่อเนื่องกันไป  เนื่องจาก ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ระดับเริ่มต้นของการจะเข้าสู่การเป็นช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คกัน  ผู้เรียนก็ควรจะต้องทราบว่า ไอซีแต่ละเบอร์(มีมากมายหลายเบอร์) มันมีหน้าที อย่างไร  มันทำงานได้ยังไง  เราจะซ่อมให้มันใช้งานได้อย่างไร ????

RT8206AB

  • อันดับแรก  เรามารู้จักไอซีเบอร์นี้กันเบื้องต้นกันก่อนหละ… RT8206AB รวมถึง RT8206L เป็นไอซีกลุ่มชุดไฟ 3.3-5โวลท์ที่ถูกนำไปใช้ในการวงจรภาคไฟพื้นฐานแรก (standby) ของบอร์ดหลายๆยี่ห้อ    ผังการวางขาของไอซีเป็นตามรูปด้านล่าง

RT8206AB-2

จากรูปด้านบน ขาที่สำคัญควรทราบมีดังนี้

  • ขา6. VIN เป็นขาไฟเลี่้ยงวงจร รับได้ตั้งแต่ 6-25โวลท์ (นั่นหมายความว่า  ผู้ออกแบบจะสามารถจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า เข้าสู่ขา 6 ได้ไม่ต่ำหรือสูงไปจากค่าที่เขากำหนด  (เพราะอาจเป็นผลทำให้ไอซีไม่ทำงาน หรืออาจทำให้วงจรภายในตัวไอซีได้รับความเสียหาย)
  • ขา4.(ENLDO) เป็นขาที่จะทำหน้าที่ในการเปิดการทำงานของชุดไฟ Regulator ย่อยภายในตัวของไอซีเองซึ่งได้แก่ชุดไฟ ขา1 (REF) 2V. //ขา7 (LDO) 5V.
  • ขา14(EN1)ขา27(EN2) สองขานี้จะทำหน้าที่ในการเปิดการทำงานของชุดไฟที่ผ่านขดลวด (1IC,2Fet,1L,1C) ซึ่งจะทำให้ได้แรงไฟ 3.3v,5v. กระแสสูง เพื่อนำไปใช้งานในวงจรต่างๆ บนเมนบอร์ดต่อไป

**เราจะเห็นได้ว่า  การทำงานพื้นฐานของไอซีชุดนี้ คือ  การที่จะต้องได้รับแรงไฟเลี้ยงเข้าสู่ไอซีก่อนนั่นคือ 6-25โวลท์  จากนั้น จะต้องมีแรงไฟออกจากตัวไอซีเองที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่ขา 1 REF=2V//ขา7 LDO=5v//ขา3 VCC=5v. ไฟต่างๆเหล่านี้จะถือเป็นไฟสแตนบาย เนื่องจากระแสไฟจะต่ำมากๆ เช่น 70-100 mA มีไว้เพื่อเลี้ยงวงจรพื้นฐานก่อน(standby) พอมีคำสั่งออนเครื่อง(เปิดเครื่อง,กดสวิทช์)  ก็จะทำให้ชุดวงจรเหล่านั้นมีคำสั่งมาเปิดการทำงานของตัวไอซีนี้ เพื่อให้ชุดไฟที่มีกระแสสูงออกผ่านชุดคอลย์ เพื่อใช้ทำงานในวงจรต่อไปนั่นเอง**

สนใจเรียนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ระบบไฟ ,ระบบภาพ การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ทำงานในการซ่อม ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/RepairNotebook.TH