• เพื่อนๆ ครับ วันนี้ ได้เพิ่มบทความเกี่ยวกับอันตรายจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวที่มันจะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆ เสียหายได้โดยที่เพื่อนๆ อาจไม่รู้ตัวเลยนะครับ นั่นก็คือ อันตรายจากฉี่แมว
  • โดยอาการทั่วไปหลังจากที่แมวงฉี่ไปแล้ว คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า โน๊ตบุ๊คของคุณโดนฉี่   อาจจะมารู้ตัวก็ต่อวันนึง  เปิดเครื่องไม่ติด หรือเปิดติดดับ หรือติดไม่มีภาพ ก็แล้วแต่ว่า อนุภาพของฉี่จะไปโดนในส่วนวงจรแถวไหนนะครับ

boardshot

  • รูปนี้ได้จากเครื่องลูกค้าที่โดนฉี่แมว  จะเห็นถึงตำแหน่งอุปกรณ์มีการสึกกร่อน ซึ่งมีผลต่อวงจรที่จะทำงานไม่ได้สมบูรณ์หรืออาจไม่ทำงานเลยก็ได้ครับ

ความเสียหายที่ได้รับจากฉี่แมว

  1. คีย์บอร์ดของเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เพราะฉี่แมวลงตรงตำแหน่งของคีย์บอร์ด และไหลลงสู่แผงวงจร(เมนบอร์ด)
  2. แน่นอนว่า อาการที่เกิดขึ้นคือ เปิดไม่ติด หรืออาจเปิดติดไม่มีภาพ หรือเปิดติดแล้วดับ ฯลฯ ผู้ใช้ต้องทำการส่งซ่อมอย่างแน่นอนครับ