• เพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมบอร์ดวิว(Boardview Open) เพื่อเปิดไฟล์สำหรับดูโครงสร้างของวงจร เมนบอร์ด หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ผลิตได้จัดทำเอาไว้ แต่ได้ติดตั้งโปรแกรมแล้ว ยังไม่สามารถเปิดไฟล์งานนั้นๆ ได้ จะทำการแก้ไขยังไง ถ้าวันนี้ได้ติดตั้งใหม่ แล้วเจอขึ้นหน้าจอว่า 

Unhandled exception has occurred you application. if you click Continue. the application will ignore this error and attempt to continue  if you click Quit. thi application will close immediately และก็ข้อความต่าง ๆใน Detalls นะครับ  

 

  • เพื่อนๆ อ่านบทความนี้ให้จบ แล้วจะสามารถใช้โปรแกรมบอร์ดวิวตัวนี้ได้อย่างคล่องมือเลยหละครับ

วิธีแก้ไขให้ทำดังนี้ครับ

คลิ๊กไปที่ Options เลือก Options ตามรูป

จากนั้นคลิ๊กเลือกไปที่แท็บGraphicsแล้วคลิ๊กเลือกไปที่GDI(เดิมจะเป็นDirect2D)แล้วคลิ๊กOKลองกลับไปลองเรียนไฟล์นั้นๆดูใหม่

ภาพด้านล่างนี้ก็จะสามารถเปิดไฟล์ในสกุลต่างๆที่บอร์ดวิวตัวนี้มีให้นะครับขอให้เพื่อนๆใช้ให้สนุกกับการซ่อมงานที่โต๊ะนะครับ