แท่นเครื่อง X453MA ชุด 3-5 โวลท์ไม่ทำงาน ทำให้กดสวิทช์เปิดไม่ได้ ควรตรวจเช็คชุดไฟ 3.3 5 โวลท์ ก่อน โดยเฉพาะ ชุดไฟ LDO 3.3 5 โวลท์ ควรมี ถ้าไม่มีให้วัดที่ ขา12 ENLDO