• สวัสดีครับเพื่อนๆ?? สำหรับวันนี้ ผมได้นำวิธีการทดสอบการทำงานของ inverter ที่ใช้กับ โน๊ตบุ๊ค ตามบทความที่ผมได้เขียนไว้เมื่อหลายๆวันก่อนแล้วนะครับ?? สำหรับวิธีการที่จะนำมาแนะนำวันนี้ ก็เป็นความรู้พื้นฐานทั่วๆไปสำหรับช่าง ที่จะพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองสามารถทราบถึงการทำงานของอุปกรณ์?? จริงๆแล้ว การทดสอบแบบนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนักครับ เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจว่า? ตำแหน่งของ output transfermer ของ inver นั้น? จะมีแรงไฟที่สูงมาก ถึงระดับ เป็นพันกว่าโวลท์? แต่จะมีกระแสไฟที่ต่ำ? กล่าวคือ ไม่ทำให้เราเป็นอันตรายถึงชีวิตได้? เพียงแต่ถ้าโดนเข้าก็จะรู้สึกถึงการถูกช้อต ครับ? เอาเป็นว่า หลีกเลี่ยงไว้ก็จะดีนะครับ เพราะผมก็เคยโดนมาแล้ว (อ่านบทความในเรื่องอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่)

test-inverter

  • จากรูปที่ 1 ให้เรานำไขควงเทสไฟ? ที่เรามีติดตัวกันไว้ใช้ทดสอบไฟ AC นั่นเองครับ? วางไว้บนตัวทรานฟอร์เมอร์ของ อินเวอร์เตอร์?? จะเห็นว่า ในขั้นตอนนี้ หลอดไฟในไขควงจะไม่มีแสงสว่าง? เนื่องจากวงจรอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทำงานครรับ
  • จากรูปที่ 2 เมื่อเราจ่ายไฟเข้าสู่อินเวอร์เตอร์? และ inverter ทำงานแล้ว? เราจะเห็นว่า มีแสงสว่างเกิดขึ้นในตัวไขควง? แรงไฟที่เกิดขึ้นนี้ เป็นพลัลส์ความถี่สูง?? ถือเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า? และเมื่อเราจะลองใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงไฟดู? โดยตั้งมิเตอร์ไปที่ย่าน AC 1000 V. และใช้สายโพ๊ปสีแดงเพียงสายเดียว? ก็จะเห็นเข็มมิเตอร์ก็จะตีสุดสแกลไปเลยครับ? แสดงว่ามีแรงเคลื่อนที่เกิน หนึ่งพันแน่นอน
  • ครั้งหนึ่งที่ผมกำลังซ่อมอินเวอร์เตอร์อยู่? นิ้วโป้งด้านขวา ก็พลาดไปจับส่วนของ output transfermer ด้านที่ต่อไปยัง backlight เสียงดังฟีสสสสส…ไฟที่หลอด backlight ดับๆ ติดติด? มือผมรู้สึกชาเล็กๆ ? ผมถอนมือออก? มีกลิ่นไหม้ติดมือ และก็เจ็บที่นิ้วโป้ง? ดังรูปข้างล่างครับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ถึงความไม่ระมัดระวังในการทำงานด้านไฟครับ…

hivolt

  • ครับเพื่อนๆ? คงทิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับ? เอาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆไว้? ได้ทราบทั่วกันครับ