• สวัสดีครับเพื่อนๆ? วันนี้ ผมไ้ด้หยิบเรื่องของคีย์บอร์ดออกมาพูดสักหน่อย? เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแกะปุ่มคีย์บอร์ดออก? อาจจะด้วยเหตุผลในการที่อยากจะเรียนรู้? หรือด้วยเหตุผลของการที่เราจะถอดออกมาดูว่า? เราจะทำการซ่อมหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้หรือนะครับ? ในครั้งนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของวิธีการแกะออก และติดตั้งเข้าไปใหม่ก่อนนะครับ ส่วนว่า เราจะซ่อมในส่วนแผงวงจรคีย์บอร์ดได้ไม๊? ตรงนี้ ไว้ผมจะผ่าคีย์ออก แล้วนำเสนอเพื่อนๆอีกครั้งครับ

keyboard1


  • จากรูปที่ 1 เมื่อเราต้องการจะแกะปุ่มกดคีย์บอร์ด ให้เราใช้เครื่องมือ เช่น ไขควงปากแบน? แซะเข้าไปในใต้ปุ่มกด ดังรูป
  • จากรูปที่ 2 ให้เราทำการงัดปุ่มขึ้นเบาๆ นะครับ (มันเป็นสลักครับ? และมีความเหนียวพอ)
  • จากรูปที่ 3 เป็นกรณีที่ปุ่มกดถูกแซะออกแล้ว
  • จากรูปที่ 4 เป็นรูปของการแกะ แกนยึดปุ่มกดคีย์บอร์ด? ซึ่งเราก็สามารถที่จะแกะออกมาได้? เช่นกัน? แต่ให้ศึกษามุมให้ดีก่อนนะครับ? เวลาใส่จะได้ไม่งง มาก? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของคีย์บอร์ดต่าง ๆ ด้วยครับ

keyboard3

 

ภาพบน..แสดงให้เห็นปุ่มกด ด้านล่าง ที่เป็นสลัก

keyboard7

ภาพบน แสดงให้เห็นถึงแกนยึดด้านใต้ปุ่มกดคีย์บอร์ด

keyboard2

ภาพล่าง การถอดปุ่มกด Enter และปุ่ม Shift

keyboard5

การถอดปุ่มกด Spacebar

keyboard6

การใส่ปุ่มกดคีัย์บอร์ดเข้าที่เดิม

keyboard4

  • การใส่ปุ่มกดคีย์บอร์ดเข้าที่เดิมนั้น ก็เพียงแต่วางตำแหน่งปุ่มกดที่ต้องการลงบนแป้นคีย์บอร์ด (บนจุกยาง) แล้วใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็ได้ กดลงไปตรงๆ? จะได้ยินเสียงการเข้าสลักของปุ่มกด (ขอย้ำหน่อยนะครับ? ให้กดโดยใช้แรงที่พอควร และถ้ากดแล้ว ดูว่ายังไม่ลง หรือไม่เข้าสลัก? ก็ให้ถอดมาวาง หรือพิจารณาว่าเราทำอะไรผิดพลาดไว้หรือเปล่า ก่อนจะทำการกดอีกครั้ง)

ครับเพื่อนๆ เรื่องต่างๆเหล่านี้? เป็นวิธีการปฏิบัติทั่วๆไปของผู้ที่จะต้องทำการซ่อมโน๊ตบุ๊ค? เพราะคำว่าซ่อม? อาจไม่ได้หมายถึงอาการยากๆทุกครั้งไปครับ? อาการซ่อมมีทั้งง่าย ไปจนถึงยาก อยู่ที่ ซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ด้วย? องค์ประกอบเหล่านี้ เราจะค่อยๆ เก็บเป็นความรู้ไปนะครับ