สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก www.repair-notebook.com  บทความวันนี้นำเสนอลักษณะของอาการที่เกี่ยวกับการเปิดไม่ติด  ความหมายของคำว่าเปิดไม่ติดที่เขียนนี้ หมายถึง  เวลาที่ผู้ใช้โน๊ตบุ๊ค ทำการกดสวิทช์ power on ของเครื่องโน๊ตบุ๊ค  แล้วเครื่องไม่เกิดอะไรขึ้นเลย  แม้แต่ไฟสถานะต่างๆ ก็ไม่กระเพื่อมขึ้นเลย    ในขณะที่ไฟจากอะแดปเตอร์ จ่ายเข้าสู่โน๊ตบุ๊ค และมีไฟสถานะที่แจ้งว่า ระบบไฟสแตนบายทำงานแล้ว ในลักษณะอาการแบบนี้  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยี่ห้อใด รุ่นใด  ก็แล้วแต่  แน่นอนว่า  ผู้เป็นช่าง ก็จะทำการเปิดเครื่อง ดูเมนบอร์ดกันก่อนหละ  สิ่งที่เจอะเจอกัน ให้เห็นกันเด่นชัด หรือยังไม่เห็นกันชัดนั้น  ก็จะนำไปสู่การค้นหา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คนั้นๆ ต่อไป ในแนวทางการตรวจซ่อมที่เราขอแนะนำ ก็อาจจะต้องมีความละเอียดละออต่อการค้นหากันหน่อยนะครับ  กล่าวคือ ถ้าไม่เห็นจุดเสียที่เด่นชัด  ก็ต้อง ตรวจทดสอบการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานก่อน  เช่นในกรณีของการเปิดไม่ติดนี้  เมื่อไฟชุด 3.3 / 5 โวลท์ ทำงานแล้ว  เราก็อาจจะต้องไปดู ในตำแหน่ง สวิทช์ เปิดปิด ของเครื่องว่า  เสียไม๊  ไม่ว่าจะเป็นแบบสวิทช์ติดกับบอร์ด หรือสวิทชฺ์ที่ต้องต่อโยงด้วยสายแพรออกมาอีกส่วนหนึ่งก็ตาม   สิ่งเหล่านี้ […]