เป็นวงจรส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของโน๊ตบุ๊คนะครับ ดูไว้เป็นแนวทางครับ