เป็นรุ่นที่ศูนย์ซ่อม NoteBook ในต่างประเทศใช้มากที่สุด ทำStep Profile ทั้งหัวลมร้อนบนและล่าง รวมถึงระบบ OTP (Over temperature protection) เพื่อป้องกันลวดความร้อนเสียหายที่อุณภูมิสูงๆ ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น รายละเอียดของสินค้า ระบบ การควบคุมอุณหภูมิความร้อน 3ส่วนแยกอิสระจากกัน ประกอบด้วย Hot Air ส่วนบน 800Wและส่วนล่าง 800W????? ระบบ preheating IR?? 3000W เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วบอร์ด ความร้อนทั้ง 3 ส่วนสามารถเซ็ตค่าอุณหภูมิได้ตามความต้องการ Hot Air ส่วนบนและส่วนล่าง สามารถกำหนดอุณหภูมิได้ตามความต้องการ สามารถสร้างเป็น Step Profile ได้ รองรับงานที่ตะกั่วเป็นแบบ Lead Free หัว Hot Air ?ตัวล่าง กับ สามารถปรับลดลงหรือยกให้สูงขึ้นได้ ควบคุมอุณหภูมิ.: ความแม่นยำสูง K-type thermocouple Hot Air ส่วนบนและส่วนล่าง […]