สวัสดีครับ เพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ เราได้ทำการเพิ่มเติมบทความเข้าใหม่อีกหนึ่งเรื่อง  เป็นบทความที่เกี่ยวกับอาการเสียของเครื่องโน๊ตบุ๊คที่กินกระแสสูง แล้วทำให้เกิดอาการเปิดไม่ติด เปิดไม่ติด อะแดปเตอร์จ่ายไฟกระพริบ อะแดปเตอร์จ่ายไฟดับ ไฟไม่มี ไฟหน้าปัทม์เครื่องไม่มี ฯลฯ ก้แล้วแต่จะพูดกันไปตามความเข้าใจของผู้ใช้นะครับ บทความนี้ไม่ได้เจาะจงว่า ตัวเสียจะต้องเป็นในตำแหน่งที่อยู่ตรงรูปในบทความนี้สมอไป  แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการทำให้เกิดอาการเสีย  และพาเพื่อนๆ ผู้สนใจไปสู่แนวทางวิธีการวิเคราะห์ รูปแบบของอาการเสียที่เกิดขึ้น ลักษณะของอาการเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นว่า เปิดไม่ติดเลย  กดสวิทช์ยังไงก็ไม่ได้  มองไปที่อะแดปเตอร์ที่เคยมีไฟสถานะอยู่ก็ดับ หรือกระพริบแว๊บๆอยู่ประมาณนั้น  ในลักษณะแบบนี้  ผู้ใช้เครื่องคงยากที่จะทำการซ่อมเองได้ ถ้าไม่เข้าใจหลักการทางระบบไฟ หรืออิเล็คทรอนิคน์  การฝืนทำเพื่อให้เกิดการประหยัดค่าซ่อมนั้นอาจนำไปสู่ความเสียหายหนักขึ้น   ดังนั้น ***ส่งให้ช่างเขาดูแล  จะดีกว่าครับ***