วิธีการปลดล็อครหัสผ่านของรุ่น IBM Think pad เมื่อเวลาที่เราเปิดเครื่องคอมใช้งานแล้วบังเอิญว่า ติดรหัสผ่าน เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้  สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และลองดำเนินการดูก่อน  ควรจะเป็นขั้นต่อไป หากรหัสผ่านของคุณ POP (เปิดรหัสผ่าน) ต้องถอดแบตเตอรี่สำรอง CMOS Batter ออก เพื่อจะเป็นตัดการจ่ายกระแสไฟให้แก่วงจรที่ สำหรับวิธีการของการเคลีย์ ในรุ่น Thinkpad  T20, T21, T23 ใน http: //www.ibm.com/ แบบที่1 วิธีการเคลีย์ password Think pad