สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจในบทความของ repair-notebook.com ทุกท่าน  วันนี้เอาความรู้มาฝากเป็นข้อมูลพื้นฐานของแท่น Dell inspiron 5520 แท่นเครื่อง LA8241  สิ่งที่เอามาฝากมาแนะนำกันก็คือเรื่องของ Step การทำงานพื้นฐานของระบบไฟเริ่มต้นครับ สิ่งที่จะบอกกล่าวไว้เป็นข้อมูลกันก็คือเรื่องของชุดไฟ 3.3-5โวลท์นั้น ในบอร์ดรุ่นนี้ เขาทำงานทันทีหลังเสียบสายชาร์จ(ไฟจากอะแดปเตอร์) ที่จ่ายเข้าบอร์ด ชุด 3.3-5 ALWก็จะทำงานทันที  ไม่ได้ออกหลังกดสวิทช์ครับ วงจรรุ่นนี้ ชุดไฟ 3.3-5 ใช้ ไอซี 24ขา เบอร์ RT8223 ตารางไฟได้ทำไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางการตรวจวัดเบื้องต้นครับ  ดังนี้