แท่นเครื่อง Toshiba L800  L840 ,L840D,C800, C840 ,L640D,L500 อาการเสีย ใช้งานสักพักเครื่องดับเอง  ไม่เกี่ยวกับความร้อน หรือซิ้งค์ระบายความร้อน แนวทางในการซ่อม แนวทางในการซ่อมของโน๊ตบุ๊คในลักษณะอาการที่ใช้งานได้ปรกติ แต่จะมีการดับไปเอง อาจเป็นช่วงเวลาที่เท่าๆ กัน หรืออาจแตกต่างกัน ก็ได้  ในลักษณะแนวทางที่ช่างจะต้องทำการตรวจซ่อม การทำงานของระบบการระบายความร้อน  ซึ่งจะได้แก่ พัดลมระบายความร้อน CPU FAN , ซิ้งค์ระบายความร้อน (Thermal Module) เรื่องของฝุ่นละออง ความสกปรก อุดตัน ตรงหน้าตะแกรงทางออกของลมที่ถูกระบายออกจาก CPU FAN เรื่องของไวรัสในเครื่องที่อาจเป็นผลต่อการกระทำในกรณีนี้ได้เช่นกัน เรื่องของระดับแรงดันไฟ และกระแสไฟในการใช้งานของอะแดปเตอร์ของผู้ใช้นั้นๆ อาจเสื่อม และแรงดันและกระแสตก  ก็จะมีผลต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าของเครื่องได้ เรื่องของกระแสไฟที่จ่ายเลี้ยงให้แก่ วงจรฐานเวลาของบนบอร์ด ที่อาจมีกระแสที่ต่ำมากๆ ก็เจอได้มากเช่นกัน แนวทางเหล่านี้ จะจัดว่าเป็นแนวทางพื้นฐานในการนำไปสู่กระบวนการซ่อมของช่าง  และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเครื่องยี่ห้อและแท่นอื่นๆ ได้ทั้งหมดนะครับ