เบอร์ของ SPI Flash ROM ที่มีใช้ๆกัน ในทุกๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงโน๊ตบุ๊ค tablet ,Desktop PC , Mobile SPI FLASH Macronix (MxIC) MX25L512, MX25L5121E, MX25L512C, MX25V512, MX25L512C MX25L1005, MX25L1005C, MX25L1021E, MX25L1025C,MX25L2005 MX25L2006E, MX25L2026C, MX25L2026E, MX25L4005A MX25L4006E, MX25L4026E,?MX25U4035(1.8V),?MX25V4005(2.5V) MX25V4005C(2.5V), MX25L4035(2.5V) MX25L8006E, MX25L8035E, MX25L8036E, MX25U8035(1.8V) MX25U8035E(1.8V),?MX25V8005(2.5V), MX25V8035E(2.5V), MX25L1605D MX25L1606E, MX25L1633E, MX25L1635D, MX25L1636E,?MX25U1635E(1.8V), MX25L3206E,MX25L3225D, MX25L3235E, MX25L3236D, MX25L3237D,MX25U3235E(1.8V) MX25L6406E, MX25L6436E, MX25L6445E, MX25L6465E,?MX25U6435E(1.8V),MX25L12836E MX25L12845E, […]