แนะนำวิธีการใช้เครื่องเครื่องถอดชิพ IRDA T-870A

สาธิตวิธีการใช้เครื่องถอดชิพ IRDA T-862++

อบชิพ VGA notebook ไอเดียที่น่านำไปประยุกต์ใช้นะครับ

วิธีการนำตะกั่วบนตัวชิพออก